et | en

Uudne lõõrivooderdustehnoloogia FuranFlex

FuranFlex lõõrivooderdustehnoloogia
Välja töötatud ja toodetud Kompozitor Ltd poolt

Picture

FuranFlex® on ainus tehnoloogia, mida kasutades saab paigaldada eritüübilistesse erineva pikkuse, läbimõõduga ning erinevat sisekuju omavatesse korstnatesse ja ventilatsioonilõõridesse korrosiooni-, leegi- ja temperatuurikindla sisu, mis on valmistatud komposiitmaterjalist ning tagab liideteta paigalduse ning erakordse vastupidavuse. Paigaldamine on kiire, puhas ja üldjuhul ei nõua isegi lõõri avamist. FuranFlex sobib kõigi tänapäevaste kütte- ja ventilatsiooniseadmetega ühendatud lõõride renoveerimiseks ja kaitsmiseks.


FuranFlex Classic

- Gaasi- ja vedelkütteseadmetele, ökonoomsetele puidu- ja pelletkütteseadmetele, alternatiivseid kütuseid kasutavatele kütteseadmetele.
- Ventilatsioonikanalitele, tööstuslikule ventilatsioonile, eriotstarbelisele ventilatsioonile.
- Vertikaalsetele kuivendussüsteemidele.

FuranFlex RWV

- Kuivad kõrgetemperatuurilised loomuliku tõmbega küttesüsteemid (puit, pelletid)
- Kõrgetemperatuuriline tööstuslik ja eriotstarbeline ventilatsioon

furanflex_standardsed_diameetrid.pdf
Download File

furanflex_fumatek_tutvustus_est.pdf
Download File

furanflex_en_sertifikaat.pdf
Download File

furanflex_voldik.pdf
Download File

 

 

 

FuranFlex'i kasutusvõimalused

FuranFlex on ette nähtud suitsulõõride, ventilatsioonikanalite ja vertikaalsete kuivenduspüstakute kvaliteetseks renoveerimiseks ja kaitsmiseks. FuranFlex'i omapära võrreldes teiste renoveerimismeetoditega on see, et renoveerida on võimalik mistahes ristlõikekujuga lõõri ilma, et lõõri kasulik läbimõõt olulisel määral väheneks - FuranFlex võtab lõõri kuju. FuranFlex on võimalik edukalt ilma lammutustöid teostamata paigaldada lõõridesse, mille suund, ristlõike kuju või läbimõõt on muutuv. Võimalik on vooderdada astmelisi kollektorlõõre. Vooder on liideteta ning lõõriseintele isetoetuv, seega jäävad ära lisakulutused kinnitustele, tugedele, klambritele jms. Head tõmbeomadused, väike soojusjuhtivus ja ideaalne õhutihedus muudavad FuranFlex'i asendamatuks ventilatsioonikanalite renoveerimisel.

FuranFlex'i kasutamine küttesüsteemides

FuranFlex'i üheks peamiseks kasutusvaldkonnaks on vanade ja uute korstnalõõride vooderdamine renoveerimise ja/või kaitsmise eesmärgil. FuranFlex’i võib kasutada gaasikatelde, vedelküttekatelde, puidu- ja pelletkatelde või isegi kivisöe- ja brikettküttega katelde korral. Gaasi- ja vedelküttekatelde korral sobib FuranFlex kõigi katlatüüpidega ning erimõõduliste ning erineva siseristlõikekujuga lõõridega. Materjali tugevus võimaldab teda kasutada ka iseseisva korstnana. Tahkeküttekatelde puhul tuleb jälgida, et katla põlemisgaasidemaksimaalsed väljundtemperatuurid ei ületaks FuranFlex Classic korral 400 kraadi (soovitatav max pidev 250 kraadi) ja FuranFlex RWV korral 450 kraadi (andmed ära toodud seadme dokumentatsioonis). Tänapäevaste ökonoomsete tahkeküttekatelde põlemisgaaside nominaalsed väljundtemperatuurid enamasti ei ületa 300 kraadi.
FuranFlex Classic on kasutatav loomuliku tõmbega gaasikatlatega, turbokatlatega ja kondensaatkatlatega, samuti tahkeküttel töötavate katlatega. FuranFlex RWV on kõrge temperatuuritaluvusega ning spetsiaalselt välja töötatud tööks kuivades tingimustes ehk tahkeküttel (puit ja puidu derivaadid) töötavate kütteseadmetega. Võimalik on vooderdada kollektorlõõre.
Ülesehitus loomuliku tõmbega kütteseadme korral.
1. vihmamüts 2. kütteseadme ühenduskolmik 3. puhastuskambri ühendusrõngas 4. puhastuskamber
 
Ülesehitus turbokatla korral.
1. vihmamüts 2. kütteseadme ühenduskolmik
3. suitsutoru läbimõõdu vähendusüleminek
4. ühendusosa 5. kondensaadikogur puhastuskambriga

info telefonil: 58050201

fumatek.eu